Er du på jagt efter en ny elektronisk cigaret? Se her

Når man er på jagt efter en ny e-cigaret, kan det være en fordel at gøre sig nogle indledende overvejelser, således man finder frem til den e-cigaret, der kan imødekomme netop de krav, ønsker og behov, man end måtte have. Noget af det første, der kan være fordelagtigt at overveje, er typen af e-cigaret, der i hovedtræk er sigende for e-cigarettens betjeningsvenlighed og størrelse. Der er tale om modellerne e-cigaretter med tankbeholder og mods, og den førstnævnte variant er en brugervenlig samt forholdsvis lille model, mens den såkaldte mod er en lidt større model med flere betjeningsmuligheder. Det kan være en fordel at vælge den model, der ikke har så mange funktioner at ændre på, såfremt man er nybegynder, da der ikke er nogen grund til at købe en e-cigaret med mange funktioner, man ikke benytter sig af alligevel. Er man derimod mere garvet og erfaren inden for området, er man bedre bekendt med sine behov, hvorfor det kan være en fordel med varianten med flere betjeningsmuligheder.

Forskellige designs og farver på e-cigaretter

Det næste, man så kan vælge at overveje, er de forskellige designs på de forskellige modeller af e-cigaretter, hvilke er meget varierende de forskellige typer af e-cigaretter imellem. Dette er først og fremmest et resultat af de forskellige farver og farvekombinationer, man kan få e-cigaretterne i. Det er muligt at få ensartede og meget enkle modeller, hvor der er en og måske to forskellige farver på e-cigaretten, der supplere hinanden meget naturligt. Derudover kan man vælge en mere spraglet variant, hvor der er farver fra begge ender af spektret, mens det naturligvis også er en mulighed at få mellemløsninger af de to yderpunkter.

Mængden af damp pr. indånding afhænger ikke af batteriets størrelse

Derudover skal man også være opmærksom på begreberne, Ohm og Volt, når man vælger sin e-cigaret, da disse er meget definerende for, hvor meget damp e-cigaretten kan producere pr. indånding. Man siger, at jo højere spændingsstyrke, e-cigarettens batteri har, jo mere varme vil der naturligvis blive skabt og derved også mere damp. Kombinerer man dette med et batteri med en meget lav modstand i form af en lav værdi af Ohm, vil man skabe mest mulig varme og dermed potentiale for at skabe meget damp pr. indånding. Derudover vil det også være med til at styrke aromaens fremtræden i dampen, hvilket sammenlagt med den større mængde af damp vil give en bedre rygeoplevelse. Find din e-cigaret på www.danskecigaret.dk.

You may also like...